ENTREPRENADBORRNING I BOLLNÄS

 

Sörbo Brunnsborrning | Certifierad brunnsborrare

 

Entreprenadborrning i Bollnäs

Entreprenadborrning – Borra för bergvärme och skapa en effektiv energibrunn

Vi har den kapacitet som krävs vid entreprenadborrning – Alla typer av borrning är möjliga för oss då vi har den kapacitet och maskinpark som krävs för både större och mindre borrningsprojekt. Vi är måna om att leverera ett slutresultat med hög kvalité och genomför bl.a. VLT-videoinspektioner, rakhetsmätningar med FMS-borrhållsavvikelser och kan även utföra blåsning och stegprovspumpning för att försäkra att brunnen har rätt kapacitet och egenskap.

Ett urval av vad som ingår i entreprenadborrning:

  • Grundförstärkningar.
  • Pålningar.
  • Grundvattensänkning.

Vad är entreprenadborrning?

Entreprenadborrning är en viktig del av bygg- och anläggningsbranschen. Det är en specialiserad teknik som används för att borra hål i marken för olika ändamål. Entreprenadborrning kan utföras för att installera bergvärmebrunnar, vattenbrunnar, geotekniska undersökningar och grundläggning av byggnader.

Entreprenadborrning kräver noggrann planering och förberedelse. Innan borrningen påbörjas måste markundersökningar göras för att fastställa markförhållandena och identifiera eventuella hinder eller risker. Sedan väljs lämplig borrmetod och utrustning baserat på projektkraven. Under själva borrningsprocessen övervakas noggrant borrparametrar som hastighet, djup och lutning för att säkerställa att hålen blir korrekt utförda.

Efter avslutad borrning kan entreprenadborrningen också omfatta fyllning av hålen med lämpligt material och rengöring av arbetsområdet. Entreprenadborrning är en nödvändig och specialiserad teknik som möjliggör ett framgångsrikt genomförande av olika byggprojekt och geotekniska undersökningar.

Sörbo Brunnsborrning
Röste 1854
821 94 Bollnäs