GRUSFILTERBRUNN I BOLLNÄS

 

Sörbo Brunnsborrning | Certifierad brunnsborrare

 

GRUSFILTERBRUNN I BOLLNÄS

Grusfilterbrunn – Vid vattenförande gruslager

Speciellt filterrör för rätt avrinning – En grusfilterbrunn är en typ av brunn som anläggs på platser där det finns vattenförande gruslager. Denna typ av brunn är speciellt konstruerad för att effektivt filtrera och samla upp vatten från dessa lager. Vid anläggningen av en grusfilterbrunn är det viktigt att foderrören borras till lämpligt djup för att säkerställa optimal funktion.

För att skapa en grusfilterbrunn sänker vi ned ett perforerat filterrör, även känt som slitsat filterrör, till botten av brunnen. Sedan lyfter vi successivt upp foderrören för att exponera filterröret och skapa en friläggning runt det. Detta förfarande möjliggör att vatten kan strömma in i brunnen genom det speciella filterröret, samtidigt som det förhindrar att grus och sandpartiklar följer med in i brunnen. 

En grusfilterbrunn är en pålitlig och effektiv metod för att få tillgång till grundvatten från vattenförande gruslager. Genom att använda ett slitsat filterrör kan man säkerställa att vattnet som samlas upp är rent och fritt från oönskade partiklar. Kontakta oss för att få hjälp med anläggningen av en grusfilterbrunn och säkra en pålitlig vattenförsörjning för dina behov.

Att borra grusfilterbrunnar kräver precision, kunskap och känsla – Ett äkta hantverk.

Vi vill att din nya grusfilterbrunn skall hålla i flera generationer – Vi tar i beaktning och väger in flera olika aspekter vid placering av grusbrunnen, såsom markförhållanden, geologisk struktur, tillgänglighet och miljöpåverkan. Grusfilterbrunnen skall vidare också vara anläggningstekniskt optimalt placerad på tomten.

På Sörbo Brunnsborrning har vi många års erfarenhet från tidigare brunnar i Bollnäs med omnejd och vi kan de geologiska förhållandena som råder i just ditt område. Välkommen att höra av dig till oss, ställ frågor och begär offert.

Att borra kräver precision, kunskap och känsla. Ett äkta hantverk.

Vi vill at din nya brunn skall hålla i flera generationer.

Vi tar i beaktning och väger in flera olika aspekter vid placering av brunnen; eventuella föroreningsrisker och platsen vi väljer skall ge både tillräckligt och bra vattenkvalitet. Brunnen skall vidare också vara anläggningstekniskt optimalt placerad på tomten.

På Sörbo Brunnsborrning har vi många års erfarenhet från tidigare brunnar i Bollnäs med omnejd och vi kan de geologiska förhållandena som råder i just ditt  område. Välkommen att höra av dig till oss, ställ frågor och begär offert.

Sörbo Brunnsborrning
Röste 1854
821 94 Bollnäs